Knitting Basics in Malayalam - Basic Purl Stitch

Knitting Basics in Malayalam - Basic Purl Stitch
  Knit With Ammu
34   2.3K  

BASIC PURL STITCH ::: Materials Used ::: Yarn : Loops & Threads ( Soft & Shiny - Gray ) Needle : Boye ( Size  ...  mm / 4 ) Cast on :  ...  Facebook Page :  ...  YouTube Channel :  ... 

Tags:
Knit  Stitch  Knitting  Basics  


Login to leave a comment


Orange
Orange
$ 10