புடவை ஓரம் இப்படி தைத்து பாருங்க |HOW TO STITCH SAREE CORNER|EASY HOME BUSINESS IDEA

புடவை ஓரம் இப்படி தைத்து பாருங்க |HOW TO STITCH SAREE CORNER|EASY HOME BUSINESS IDEA
  Ammaveetu samayal
1187   223.6K  

HAI FRIENDS WELCOME BACK TO AMMAVEETUSAMAYAL IN THIS VIDEO WE WILL SEE HOW TO STITCH NEW SAREE IN HOME SIMPLE METHOD roop raksha saree ;  ...  designer saree:  ...  fashion art silk saree ;  ...  sil

Tags:
How  Stitch  Easy  


Login to leave a comment


How To Sew Crochet Motifs Together How To Sew Crochet Motifs Together

by The Crochet Crowd

221   27.3K

How To Cook Grilled Chicken How To Cook Grilled Chicken

by Cajun Cooking TV The Stokes

190   143.1K

How to Make a custom Fabric Hair Bow How to Make a custom Fabric Hair Bow

by ReecieDIY!

157   2.8K


Bamboo Flute Making for His Glory ney  nay making konya turkey How to make a bamboo flute Bamboo Flute Making for His Glory ney nay making konya

by ney yapımı Yusuf dönmez

38   27.6K


How to make a gorgous Oh So Succulent Heart Card How to make a gorgous Oh So Succulent Heart Card

by The Creativity Cave by Dena Rekow

300   5.4K