கர்ட்டன் தைப்பது எப்படி | How to Sew Curtain in Tamil

கர்ட்டன் தைப்பது எப்படி | How to Sew Curtain in Tamil
  Thaiyal Kalai - தையல் கலை
98   18.6K  

This Video is about How to Sew Curtain in Tamil (கர்ட்டன்/திரைச்சீலை). Watch this full video to know more about it. இந்த வீடியோவில் நாம் எவ்வாறு கர்ட்டன் (திரைச்சிலை) தைப்பது என்பதைப்பற்றி பார்க்கலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு இந்த முழு வீடியோவையும் காணவும்.

Tags:
How  Sew  


Login to leave a comment