How to make tucks part 3 (diamond tucks. wave tucks)

How to make tucks part 3 (diamond tucks. wave tucks)
  Raj Fashion Boutique
93   6.8K  

In this video I am going to teach you how to make WAVE / DIAMOND TUCKS. INTRODUCTION : Tucks kapdo Ki sundarta badhane ke liye aur lambaai aur chaudaai kam karne ke liye Ek ya do point Ki silaai lagaai jaati hai to use tucks kehte hai. Tucks hamesha kap

Tags:
How  Art  Make  


Login to leave a comment