How to make Thai Coconut Chiffon CupCake วิธีทำชิฟฟอนใบเตยมะพร้าวอ่อน

How to make Thai Coconut Chiffon CupCake วิธีทำชิฟฟอนใบเตยมะพร้าวอ่อน
  Super Mom Kitchen
201   21K  

How to make Thai Coconut Chiffon CupCake #สูตรและวิธีทำชิฟฟอนมะพร้าวอ่อนแบบละเอียดมาก!!! *ใช้ถ้วยจีบอลูมิเนียม 3219 รองด้วยถ้วยจีบกระดาษ *ในคลิปทำเบิ้ล 3 สูตรนะคะ *อัตราส่วนแบ่งส่วนผสมเป็น 3 ส่วนดังนี้ *วอร์มเตา 180 องศาC เตาใหญ่วอร์ม 15 นาทีขึ้นไป ก่

Tags:
How  Make  Cupcake  Cake  


Login to leave a comment